Share

                                                                          Giorgio Mongelli

BATH SPA UNIVERSITY - UK

MMus - Master of Music

Master of Music in Songwriting

I graduated from Bath SPA University in UK earning with merit a Master of Music in Songwriting